Duais de hÍde 2020 is now closed. The shortlist has been announced. Due to the cancellation of the festival, the winners will be announced on May 3rd at 4pm.

Urraithe ag Conradh na Gaeilge, Lawrence & Janet Kessenich, Grace Rickard, James Hoban

Judge/Moltóir 2020 Simon Ó Faoláin

Rugadh Simon Ó Faoláin i mBaile Átha Cliath agus tógadh é in Iarthar Dhuibhneach. Tá trí leabhar filíochta foilsithe go dtí seo aige: Anam Mhadra (2008), As Gaineamh (2011) agus Fé Sholas Luaineach (2014), iad go léir le Coiscéim, chomh maith le leabhrán maisithe, Baile do Bhí (Púca Press 2014). I measc na ngradam atá buaite aige dá chuid scríbhneoireachta tá Duais Glen Dimplex, Duais Strong, Duais Bhaitéar Uí Mhaicín, Duais Cholm Cille agus Duais Foras na Gaeilge. An leabhar is déanaí ná An Corrmhíol, aistriúchán Gaeilge ar an dán fada Gàidhlig A' Mheanbhchuileag le Fearghas MacFionnlaigh. Tá sé ina stiúrthóir ar An Fhéile Bheag Filíochta, féile dhátheangach ealaíne bhliantúil ar an mBuailtín. Is amhránaí sean nóis aitheanta é le suim ar leith in amhráin an tsár-amhránaí Duibhnigh Seán de hÓra.

Simon Ó Faoláin was born in Dublin and raised in the West Kerry Gaeltacht. He has published three books of poetry to date; Anam Mhadra (‘Dog’s Soul’ 2008), As Gaineamh (‘Out of Sand’ 2011), and Fé Sholas Luaineach (‘By Unsteady Light’ 2014),all with Coiscéim, as well as an illustrated chapbook, Baile do Bhí (‘A Home that Was’ 2014) with Púca Press. Amongst the awards he has won for his writing are the Glen Dimplex Prize, The Strong Prize, the Walter Macken Prize, the Colm Cille Prize and the Foras na Gaeilge Prize. His latest book is An Corrmhíol ['the midge'], an Irish translation of the Scot's Gaelic long poem 'A' Mheanbhchuileag' by Fearghas Mac Fionnlaigh. He is Director of An Fhéile Bheag Filíochta, an annual bilingual poetry and arts festival in Baile an Fheirtéaraigh. He is also a noted sean-nós singer with a particular interest in the songs of the great West Kerry singer Seán de hÓra.

Simon Ó Faoláin