Duais de hÍde 2019

Duais de hÍde 2019 Máire Dinny Wren, Míchéal O’ Ruairc, Padaí de Bléine (2nd), Grace Rickard (Sponsor), Máire Ní Bhriain, Róisín Sheehy, Jim Hoban (Sponsor), Shane Grant, Aine Ní Ghlinn (1st), Ceaití Ní Bheildiúin (Judge) Missing Simon Ó Faoláin (3rd)

Gearrliosta/Shortlist 2019

Tá gearrliosta do Dhuais de hÍde 2019 fógraithe anois ag an moltóir, Ceaití Ní Bheildiúin. Bronnfar na duaiseanna ag Féile Fhilíochta Bhéal Átha na mBuillí ar an Satharn, 4ú Bealtaine, 2019.

The shortlist of the Duais de hÍde 2019 has been announced by the judge, Ceaití Ní Bheildiúin.  The prizes will be announced in Strokestown on Saturday 4th May 2019.

Urraithe ag Conradh na Gaeilge, Lawrence & Janet Kessenich, Grace Rickard, agus James Hoban

Biographies

Name

Poem

Padaí de Bléine – Co Armagh

An t-uaireadóir Time x

Shane Grant - Limerick

An tUalach

Máire Ní Bhriain – Loch Garman

Leigheasanna

Aine Ní Ghlinn – Baile Atha Cliath

Mise Leis

Simon Ó Faoláin -

Cruachás an Mhíonótáir

Míchéal O’ Ruairc - Dublin

An Trampaillín

Róisín Sheehy – Port Láirge

Ar meisce

Máire Dinny Wren – Co Dhún na nGall

Ar an Chladach Dhearóil

The Duais de hÍde 2019 will launch on September 17th 2018, and close on December 7th 2018.  The prizes will be awarded over the May Bank Holiday weekend on the 4th May 2019.


Duais de hÍde 2019

Príomhchomórtas Filíochta na Gaeilge

1ú Duais €600

2ú Duais €400 & 3ú Duais €300

Táillí léitheoireachta de €200

le haghaidh an triúir eile ar an ngearrliosta

Foilseofar na 6 dhán ón ngearrliosta ar:

Duanaire Bhéal na mBuillí 2019 / Strokestown Anthology 2019

Dáta deiridh iontrála: 7 Nollaig 2018

Moltóir: Ceaití Ní Bheildiúin

Fógrófar an buaiteoir i mBéal na mBuillí, Co. Ros Comáin, ar an 4 Bealtaine 2019

Comórtas le haghaidh dánta i nGaeilge na hÉireann amháin é seo.

Táille iontrála: €6 an dán

Dánta 70 líne nó níos lú, nár foilsíodh cheana, atá de dhíth

Sponsors/Urraitheoirí

Urraithe ag Conradh na Gaeilge, Lawrence & Janet Kessenich, Grace Rickard, James Hoban

Moltóir: Ceaití Ní Bheildiúin

Duais de hÍde 2019. Moltóir: Ceaití Ní Bheildiúin

Tá trí chnuasach filíochta de chuid Cheaití foilsithe ag Coiscéim: Meirge an LaoichPúca Gan DealramhAn Teorainn Bheo. Chaith an file tréimhse ina scríbhneoir cónaitheach faoi scéim Ealaíontóir Cónaitheach Harry Clarke 2008 - 2009, sa Díseart, An Daingean, Co. Chiarraí, agus bhí sí gníomhach mar bhall de choiste An Fhéile Bheag Filíochta, féile bhliantúil dhátheangach i gCorca Dhuibhne, 2008–2015. Shaothraigh sí mar eagarthóir don leabhar sainiúil An Chraobh Óir: Festschrift don Ollamh, obair lámhdéanta in ómós don Mhonsignor Pádraig Ó Fiannachta (IMRAM 2011); agus bhí sí mar eagarthóir ar Crú Capaill: Dánta Mháirín Feirtéar (An Sagart, 2013). Léiríodh dhá ghearrdhráma óna peann in amharclann an LAB sa Daingean — Triúr (2013) agus Port na Mammies (2010). Mar thacaíocht dá cuid scríbhneoireachta, bronnadh sparánachtaí uirthi — Ealaín na Gaeltachta (2014), an Chomhairle Ealaíon (2010). Tá Duais Fhoras na Gaeilge 2015 i measc na ngradam a ghnóthaigh a dánta.

Three volumes of Ceaití’s poems have been published by Coiscéim: Meirge an Laoich, Púca Gan Dealramh, An Teorainn Bheo. She was writer-in-residence at the Díseart in Dingle, 2008-2009, and an active member of the Féile Bheag Filíochta committee, 2008–2015. She edited the uniquely handcrafted book of poetry in honour of Monsignor Pádraig Ó Fiannachta, An Chraobh Óir: Festscrift don Ollamh (IMRAM, 2011); and was editor of Crú Capaill: Dánta Mháirín Feirtéar (An Sagart, 2013). Two short dramas written by Ceaití have been successfully staged at the LAB theatre, Dingle. In support of her writing she was awarded a bursary by Ealaín na Gaeltachta (2014) and one by The Arts Council (2010). Duais Fhoras na Gaeilge 2015 is among the awards she has received for her poetry.

Online Entry Form