Prize winners announced

1. Mícheál Ó Ruairc Baile Átha Cliath               Draighneach

2. Seosamh Ó Murchú Co. Bhaile Átha Cliath          Uaigneas

3. Proinsias Mac a' Bhaird Co. Dhún na nGall          Tost an Éisc

Ó chlé, Pádraic Ó Finneadha, Co. na Gaillimhe, Mícheál Ó Ruairc, Bréanainn Co. Chiarraí, agus Baile Átha Cliath, le Pat Compton, cathaoirleach na Féile Idirnáisiúnta Filíochta i mBéal na mBuillí, Co. Ros Comáin, ag Teach na Páirce, Béal na mBuillí, ar an 5 Bealtaine, tráth ar fógraíodh buaiteoir Dhuais de hÍde 2018.

Bhí breis agus céad fiche file istigh ar an gcomórtas Gaeilge seo, Duais de hÍde, atá urraithe ag Conradh na Gaeilge.
Tarlaíonn gur garmhac é Pádhraic Ó Finneadha ar chlé, a bhí ar an ngearrliosta, leis an bhfile pobail Pádhraic Learaí Ó Finneadha, agus b¹é seo a chéaduair ag cur isteach ar chomórtas scríbhneoireachta ar bith. Cad eile a bheadh ag déanamh tinnis don gharraíodóir líofa seo as Conamara ina dhán ŒRian Daonna¹ ach an dochar atá á dhéanamh ag an duine don éiceolaíocht, don dúlra!

File agus údar aitheanta é Mícheál Ó Ruairc, buaiteoir Dhuais de hÍde 2018, a mbeidh cnuasach nua filíochta dá chuid,
ŒTreaspásóir¹, á fhoilsiú ag Arlen House ar ball.

Sa dara háit, bhí Seosamh Ó Murchú, LochGarman agus Co. Átha Cliath, lena dhán coscrach ŒUaigneas¹. Bhí Proinsias
Mac an Bhaird as Árainn Mhór, Tír Chonaill, sa tríú háit le dán osréalach dar teideal ŒTost an Éisc¹, agus ar an ngearrliosta chomh maith bhí Ciarán Ó Coigligh, Duibhlinn, Peadar Ó hUallaigh, Corca Dhuibhne, agus Cluain Meala ó dhúchas,
agus Pádhraic Ó Finneadha, Conamara, mar a luadh cheana.

Colmán Ó Raghallaigh, cathaoirleach Choiste Dúiche Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge a bhronn Duais de hÍde thar ceann
an Chonartha. Ghabh sé buíochas le coiste Strokestown International Poetry Festival as an tacaíocht agus as an ardán a chuireann siad ar fáil do scríbhneoireacht na Gaeilge, agus bhí sé ag súil go dtabharfadh eagrais stáit na Gaeilge tacaíocht don bhFéile litríochta seo anois dá réir.

 

Duais de hÍde Shortlist 2018

 

Name of Poet

From

Name of poem

Proinsias Mac a’ Bhaird

Co. Dhún na nGall

Tost an Éisc

Ciarán Ó Coigligh

Duibhlinn

An Máistir

Pádhraic Ó Finneadha

Co. na Gaillimhe

Rian Daonna

Peadar Ó hUallaigh

Co. Chiarraí

Cuireadh

Seosamh Ó Murchú

Co. Bhaile Átha Cliath

Uaigneas

Míchl Ó Ruairc

Baile Átha Cliath

Draighneach

Duais de hÍde 2018

Competition now CLOSED, no longer accepting entries

Urraithe ag Conradh na Gaeilge

Príomhchomórtas Filíochta na Gaeilge

1ú Duais €600

2ú Duais €400

&

3ú Duais €300

Táillí léitheoireachta de €200

le haghaidh an triúir eile ar an ngearrliosta

Foilseofar na 6 dhán ón ngearrliosta ar:

Duanaire Bhéal na mBuillí 2018 / Strokestown Anthology 2018

Tús iontrála: 1 Meán Fómhair 2017

Dáta deiridh iontrála: 1 Nollaig 2017

Moltóir: Pádraig Mac Fhearghusa

Fógrófar an buaiteoir i mBéal na mBuillí, Co. Ros Comáin, ar an 5 Bealtaine 2018

Comórtas le haghaidh dánta i nGaeilge na hÉireann amháin é seo.

Táille iontrála: €6 an dán

Dánta 70 líne nó níos lú, nár foilsíodh cheana, atá de dhíth.


Pádraig Mac Fhearghusa

Pádraig Mac Fhearghusa

Pádraig Mac Fhearghusa was born in Ballineen, West Cork. He has edited many publications in Irish. An Clóchomhar published his first poetry collection, Faoi Léigear, in 1980. Mearcair (Coiscéim, 1996) and An Dara Bás (Coiscéim, 2002), were both awarded the Oireachtas Poetry Prize. Other books include a history of Conradh na Gaeilge in Kerry (1995) and  Tóraíocht an Mhíshonais (The Pursuit of Unhappiness), an Irish-language introduction to Freud and Jung (1997). Geasa (2011) is his latest poetry collection. He served as president of Conradh na Gaeilge, 2008–2011. He edits the literary monthly, Feasta.

Rugadh Pádraig Mac Fhearghusa i mBéal Átha Fhinín in Iarthar Chorcaí i 1947. D’fhoilsigh an Clóchomhar a chéad leabhar filíochta, Faoi Léigear, i 1980. Ghnóthaigh na cnuasaigh Mearcair agus An Dara Bás príomhdhuaiseanna filíochta an Oireachtais i 1996 agus 2002 fá seach. I measc na leabhar eile uaidh tá Conradh na Gaeilge i gCiarraí (1995) agus Tóraíocht an Mhíshonais, méar ar eolas ar Freud agus Jung (1997). Geasa, 2011, an cnuasach filíochta is déanaí uaidh. Bhí sé ina uachtarán ar Chonradh na Gaeilge, 2008-2011. Tá sé ina eagarthóir ar an míosachán liteartha Feasta.


Online Entry Form